Poolskydd och pooltäckningar

Det blir som bekant vinter varje år.
Ett bra poolskydd gör att poolen snabbt kan komma igång efter vinterförvaringen, skyddar mot nedfallande skräp, hjälper till att hålla uppe värmen i poolen och är en viktig säkerhetsåtgärd.

Väljer du att köpa ett automatiskt poolskydd drar du nytta av möjligheten att kunna operera det på
egen hand.

Pooltäckning med rör

pooltackning-ror-spaobad-04

Bra skydd till låg kostnad

RolloCover – Lameller

Eldrivet poolskydd med lameller

Kontakta en återförsäljare av pooler och pooltak