Våra övriga poolskydd

Det blir som bekant vinter varje år.
Ett bra poolskydd gör att poolen snabbt kan komma igång efter vinterförvaringen, skyddar mot nedfallande skräp, hjälper till att hålla värmen i poolen uppe och är en viktig säkerhetsåtgärd.

Väljer du att köpa ett automatiskt poolskydd drar du nytta av möjligheten att kunna operera det på
egen hand.

Pooltäckning – lameller

Lamell pooltäcknig

Prisvärd lamelltäckning för alla pooler

Pooltäckning med rör

Pooltäckning för din pool från Spa o Bad

Bra skydd till låg kostnad

Kontakta en återförsäljare av pooler och pooltak