Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Vinterstängning och täckning av poolen

Vattentemperaturen ska vara under +7 grader vid avstängning.

Man behöver inte tömma ur en glasfiberpool från Spaobad vid säsongsstängning. Men vattnet får inte frysa i till exempel in- och utlopp, som riskerar att frysa sönder – då skall vattennivån istället sänkas. Ska allt vatten finnas kvar i poolen måste pumparna köras så att vattnet inte fryser och skadar inlopp, utlopp och lampa.

Övervintra poolen smidigt under ett pooltak

Vinterstänga pool med pooltak för säsongenMed en bra vintertäckning, som exempelvis pooltak, är detta ett mycket smidigt sätt att övervintra en pool, eftersom vattnet egentligen är redo inför nästa säsong. Finns dock inte möjligheten att behålla allt vatten och cirkulera det, så att det inte fryser, skall vattennivån sänkas under munstyckena. (Detta görs enklast med hjälp ut av en dränkbar pump. OBS! ingår ej i pool-kit).

Viktigt att det inte fryser vid munstyckena

Poolen behöver inte tömmas helt och hållet eftersom det viktiga är att vattnet inte når inloppsmunstyckena ”jetsen” som är i plast och kan frysa sönder, men glasfibern klarar att resterande vatten fryser. Tänk på att täcka poolen ordentligt om tex regnvatten kommer ner i poolen så kan vattnet stiga upp över inloppen och orsaka att dessa fryser sönder.

Gör så här:

 • Ta upp lös utrustning ur poolen.
 • Stäng av eventuell värme till poolen och dränera den vid frysrisk.
 • Chockklorera och behandla med algmedel, justera PH-balansen till 7,2-7,6.
 • Kör pumpen i 4-6 timmar om dygnet, tills vattentemperaturen understiger 7 grader.
 • Rengör botten med bottensug.
 • Rengör poolkanterna med borste.
 • Backspola filtret, och ställ sedan filterhuvudet på ”Filter”. Töm ur kvarvarande vatten ur filtret om frysrisk föreligger. (Det gör du genom att ta av botten-pluggen så vattnet kan rinna ut).
 • Rengör silarna i utloppet och i pumpen.
 • Sänk eventuellt vattennivån under munstyckena, (Detta görs enklast med hjälp ut av en dränkbar pump, OBS! ingår ej i pool-kit).
 • Täck med en vintertäckning, innan du tömmer pump och ledningar på vatten som riskerar att frysa.
 • Pump tömmer du genom att ta av botten-pluggarna på pumpen under kant, så vattnet kan rinna ut.
 • Ledningar töms genom att du skruvar av vid ventiler in och ut vid pump och filter, och sedan blåses ledningarna med tryckluft.
 • Ställ filterhuvudet på ”0 Winter”.
 • Dubbelkolla så det inte står kvar något vatten någonstans som kan orsaka sönderfrysning vid frostrisk

VIKTIGT: Inget vatten i dräneringsbrunnen !

Det får aldrig finnas vatten i dräneringsbrunnen. Detta är extra viktigt under vinterstängningen av poolen. Om det finns vatten i brunnen måste vattnet pumpas bort snabbt. Det görs enklast med en dränkbar pump (tillbehör, ingår ej).

Om man har vatten i sin dräneringsbrunn eller runt poolen så finns det risk för att poolen kan lyfta från sitt ursprungliga läge. Detta kan medföra stora komplikationer och därför är det mycket viktigt att kontrollera sin dräneringsbrunn med jämna mellanrum.

Vid vinterstängningen, då en del sänker vattennivån under inlopp och utlopp, måste man (innan man genomför stängningen) se till att inget vatten finns runt poolens utsida. Detta kontrollerar du genom att titta i dräneringsbrunnen!

Spa o Bad i Sverige AB åtar sig inga garantier i det fall en pool lyfter på grund av att man ej utfört detta!

 

Vinterstänga poolen – vanliga frågor

Måste man tömma poolen på vintern?

Nej, poolen behöver inte tömmas helt. Det viktiga är att vattnet inte når inloppsmunstyckena. Fler tips inför vinterstängningen av poolen

Vinterstänga pool med pooltak?

Har man pooltak, så behöver man inte tömma poolen. Mer info om hur du vinterstänger en pool som har pooltak

Förbered poolen inför vintern

Inför vintern, så är det viktigt att utföra vissa åtgärder på poolen, så att man förhindrar frysskador. Tips på åtgärder när poolen ska stängas inför vintern

Behöver du hjälp med att vinterstänga poolen?

Våra pooltekniker hjälper gärna till. Boka service

Pooltak Bjärred

Boka gratis hembesök

Till bokningen