Alpin Pooltak M30

Alpin Pooltak M30

Storsäljaren som utseendemässigt kan väljas helt i klarplast. Eller kombineras med både klarplast samt kanalplast för att dra nytta av den de bättre isolerade egenskaperna från kanalplasten, men ända ha bra in och utsyn för de badande. Alpin pooltak M30 är en låg modell av pooltak som ända kan ha badande under taket.

Taken över 4,0 meters bredd kan väljas med högre snötyngdsklassningar.