Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Så vårstartar du din pool för säsongen

pool-sasongsstart-spaobad

Varje år ser vi fram emot att komma igång med badsäsongen efter den kalla vintern. Här kommer de bästa tipsen från Spa o bad för att arbetet ska gå så smidigt och säkert till som möjligt när du sätter igång poolen på våren.

Temperatur i poolen vid säsongsstart

Poolen måste startas innan vattnet i poolen går över +7 grader. Detta är viktigt för att undvika algbildning i poolen.

Se till att rätt kemikalier finns hemma

Innan du startar poolen kan det vara bra att kontrollera att du har de kemikalier hemma som behövs för att justera poolens PH- och klorvärde. Se även till att salt eller annat desinfektionsmedel finns till hands.  Här läser du om PH-balans, salt och kemikalier

Steg för steg fram till badfärdig pool

1. Översyn av pool och utrustning

Börja med att göra en genomgång av poolen och dess utrustning. Ledningar, inlopp/utlopp, filter och elinstallationer bör man undersöka så att allt är i sin ordning. Har du värmepump så ska denna anslutas med slangarna som plockades av vid vinterstängningen.

2. Fyll på vatten

Återfyll nu poolen med nytt vatten tills vattennivån når upp till ca 75% av bräddavloppet.

3. Starta pumpen

Häll alltid vatten i pumpen innan driftsättning för att pumpen inte ska gå torr. Börja med att backspola filtret. Om det blivit någon form av tillväxt i filtret under vintern, så spolas detta då ut i avloppet istället för in i poolen. Här läser du om hur du backspolar sandfiltret

4. Starta filtrationen

När filtret backspolats kan du köra igång filtrationen. Denna bör gå på 24- timmarsdrift första veckan innan man går ner på 12-timmarsdrift.

5. Justera PH-värdet

Mät och kontrollera PH-värdet i poolen. Justera det om det behövs. Idealet är 7,2- 7,6. Chockklorera vattnet Chockkloret består av klor i granulerad form. Vattnet ska cirkulera under  chockbehandlingen. Efter drygt ett dygn kan synlig smuts avlägsnas med bottensug, medan osynlig smuts ansamlas i filtret. Då kan det också vara lämpligt att testa PH-värdet så att man ser att vattnet är i  balans för normal fortsatt behandling. Observera dock att klorhalten kan vara mycket  hög i vattnet något dygn efter chockbehandlingen, varför mätning av klor bör vänta.

7. Efter ett dygn bör du borsta och bottensuga poolen

Poolskötarappen hjälper dig att hålla vattnet rent och klart.

Boka gratis hembesök

Till bokningen