Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Hur fungerar poolens sandfilter?

Information om de olika lägena på poolens sandfilter. Gäller sandfilter från Spaobad i Sverige AB.

poolens sandfilter

Olika sandfilter funktioner:

0. Winter:   Läget läggs bara i om poolens vattennivå sänkts ner för vintern och poolen vinterstängs helt

1. Filter:   Normalt driftsläge med pågående rening

2. Backwash:   Backspolning där filtersanden rengörs

3. Rinse:   Filtersanden läggs till rätta

4. Waste:   För tömning av poolen om man har ett bottenavlopp. Läget används också för bottensugning direkt till avlopp.

5. Recirculate:   För pumpning av vatten utan filtrering, direkt till poolen

6. Closed:   Stängd

Backspolning av sandfilter

Backspolning innebär att sanden i sandfiltret spolas rent och att smutsen avlägsnas från filtret till ett avlopp. Det är när mycket smuts samlas och mottrycket ökar i filtret som läses av på manometern, det är dags att backspola. Hur ofta man ska backspola beror på badbelastningen och hur mycket nedfall man har i vattnet, men ungefär en gång i veckan är lämpligt. Filtersanden byts normalt efter drygt 5-7 år. Sanden kan också rengöras i stället för att bytas.

Hur poolens sandfilter backspolas :

 • Böja backspolningen med att fylla vatten i poolen till maxgränsen.
 • Stanna pumpen och stäng ventilerna till ledningarna som leder in till poolen från pumpen och ut från poolen till filtret.
 • Stäng av eventuell värme.
 • Öppna locket till pumpen och rengör silen – stäng locket efteråt.
 • Avloppsledningens ventil ska öppnas.
 • För handtaget på filterhuvudet till ”Backwash” (2)
 • Öppna ventilerna till ledningarna in och ut från poolen.
 • Starta pumpen och låt den cirkulera vattnet genom filtersanden tills du ser att vattnet är klart i glashylsan, vilket tar någon minut (beroende på hur mycket smuts det är i filtret).
 • Stanna pumpen.
 • Ställ filterhuvudet på ”Rinse” (3) och starta pumpen för att stabilisera sanden i sandfiltret. Låt gå 15 – 30 sekunder och stäng sedan pumpen.
 • Stäng ventilen till avloppsledningen.
 • Ställ filterhuvudet till ”Filter” (1) igen.
 • Starta pump och eventuell värme igen.
 • Avsluta med att kontrollera att det är tillräckligt med vatten i poolen.

Boka gratis hembesök

Till bokningen