Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Vilka kemikalier behöver man ha i en pool eller ett spabad?

Kemikalier till spabad och poolerDet är viktigt att man använder rätt kemikalier och att man använder dem i rätt mängder. Mer kemikalier behöver inte innebära bättre verkan, utan kan istället bli onödigt belastande på miljö och ekonomi, och större risk för den som badar. En huvudregel är att man ska se på vattnet hur det ser ut. Ett klart, ofärgat vatten är oftast ett bra badvatten, medan ett grumligt och missfärgat vatten skall testas före bad.

En nyckel till att uppnå god vattenmiljö är att ha ett balanserat PH-värde mellan 7,2-7,6. Om nivån är lägre så är vattnet surare och aggressivt, och kan ge skador på poolutrustningen samt irritera hud och ögon. Rostangrepp är ett tecken. Med högre PH-värde finns risk för dålig reningseffekt, grumligt vatten, kalkutfällning och algtillväxt.

PH-värdet

PH-värdet bör alltså ligga mellan intervallet 7,2-7,6 då detta motsvarar det värde våra slemhinnor har, och det är även det bästa för poolutrustningen. Om PH-värdet är inom rätt intervall så är det mottagligt för desinficeringsmedel som klor – klor är alltså inte verksamt vid fel PH-nivå. För att justera PH-värdet finns medel som höjer respektive sänker. Observera dock att en viss försiktighet bör iakttas för att en berg-och-dal-bana-effekt undviks. PH-värdet stiger en tid efteråt och därför bör mätningar inte göras för snart inpå, som alltså kan verka missvisande för hur värdet kommer att utvecklas. Mät PH-värdet kontinuerligt.

För mycket klor i spabadet eller poolen? Det är viktigt med god vattenmiljöKlor

Klor är det vanligaste sättet att desinficera poolvatten med, eftersom det är väldigt effektivt. Klor finns i pulver och i puckar, som dags- eller veckotillsats. Ett bra klorvärde ligger mellan 1-2 ppm, i fritt klor. Fritt klor är den del av kloret som inte är uppbundet av smuts och som fortfarande är aktivt. Det finns även fyrfunktionsklor med inbyggt algmedel, flockningsmedel och klorstabilisator, vilket gör att man automatiskt får tillgång till de viktigaste medlen på ett enkelt och smidigt sätt. En puck av fyrfunktionsklor placeras i utloppet, eller i en klorinator, och löses sakta upp med det cirkulerande vattnet, och gör så att vattnet får den normalt sett nödvändiga behandling som krävs.

Vid hög värme, algbildning, mycket nedfall av exempelvis regn, vid hög badbelastning samt vid säsongsöppning/stängning behöver chockklor tillsättas. Chockkloret består av klor i granulerad form. Vattnet skall cirkulera under chockbehandlingen, och efter drygt ett dygn kan synlig smuts avlägsnas med bottensug medan osynlig smuts ansamlas i filtret. Då kan det också vara lämpligt att testa PH-värdet så att man ser att vattnet är i balans för normal fortsatt behandling. Observera dock att klorhalten kan vara mycket hög i vattnet något dygn efter chockbehandlingen, varför mätning av klor bör vänta.

Algmedel & flockningsmedel

Algmedel tillsätts poolvattnet vid behov. Använder man sig inte av fyrfunktionskloret behövs ett mindre med kontinuerligt tillskott för att förebygga algtillväxt. Har en viss algtillväxt redan skett skall algmedel tillsättas efter en intensiv chockklorering. Risken för algtillväxt ökar med värmen i poolen, och därför skall man vara mer uppmärksam på grumligt och grönaktigt vatten i övergångar mot varmare årstider.

Flockningsmedel tillsätts liksom algmedel i poolvattnet vid behov och om man inte har fyrfunktionsklor. Flockningsmedel binder och klumpar ihop mindre smuts till större partiklar, som då fastnar i filtret vid cirkulering eller direkt kan sugas upp med bottensug när det sjunkit till botten. Ett disigt vatten kan behöva extra flockningsmedel.

Spabad Danderyd

Boka gratis hembesök

Till bokningen