Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Vårstarta poolen

Vårstarta poolen

Poolen måste startas innan vattentemperaturen går över +7 grader. Det är viktigt !

Gör en genomgång av poolen och poolutrustningen innan du startar för säsongen. Är ledningar, inlopp/utlopp, filter och elinstallationer hela, rena och täta? Var uppmärksam på rost eller frostskador som kan behöva åtgärdas innan poolen startas upp. Poolen ska vara ren innan man kör igång. Om poolen ser matt ut, kan man få upp ytglansen genom att polera med båtvax eller båtpolish, eftersom en glasfiberpool är som en utochinvänd plastbåt.

Om poolen är mycket smutsig så är geelcoatcleaner ett bra alternativ (produkterna finns att köpa där man köper båtar, eller på SpaoBad). Polera bara den del av poolen som är ovan vatten. Fyll sedan i vatten på nytt tills vattennivån når upp till ca 75 procent av bräddavloppet. Fyll också vatten i silkorgen för pumpen, och öppna ventilerna till utlopp, inlopp och avlopp. Gör en backspolning. Mät slutligen PH-värdet och stabilisera detta. Därefter skall vattnet chockkloreras. Efter ett dygn bör poolen borstas och bottensugas.

Boka gratis hembesök

Till bokningen