Vattnet i poolen ser inte bra ut – vad kan jag göra?

Alger, grumligt, grönt vatten

För lite klor. För högt PH

Mät PH och justera om För högt PH nödvändigt. Chockklorera en gång per dygn tills vattnet inte längre är grönt. Flocka vattnet och bottensug. Tillsätt extra algmedel.

PH-värdet är svårt att ändra

För hög total alkalinitet

Mät alkaliniteten och ändra
om nödvändigt med PH-värdet.

Kalkavlagringar

För högt PH Kalciumhalt

Sänk med PH- Tillsätt mjukt vatten. Undvik att använda klor med kalcium.

Hud- och ögonirritation, klorlukt

Fel PH-balans

Testa vattnet och korrigera om nödvändigt PH-värdet.

Hud- och ögonirritation

För lite fritt klor

Chockklorera.

Fritt klor försvinner snabbt

Mycket badande Regn, vind och hög temperatur

Chockklorera.

Rost på metalldelar

För lågt PH

Höj med PH+

Grumligt vatten – Alger

Begynnande algtillväxt

Chockklorera / Flockningsmedel

Grumligt vatten – PH

För högt PH

Mät PH och ändra efter behov

Grumligt vatten – Filter

Dålig cirkulation

Kolla filter och pump. Backspola filtret

Grumligt vatten – Kalcium

Hög kalciumhalt

Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.

Blekta badkläder

För mycket klor

Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH.

Brunaktigt eller blågrönt vatten

Hög järn- eller kopparhalt

Mät PH-värde och ändra efter behov. Flocka. Fungerar inte detta måste man tömma minst halva poolen och tillsätta rent vatten.

Skum

För mycket algmedel

Låt bli att använda algmedel några veckor och använd en mindre mängd därefter.

Svart vattenlinje

Mycket nedfall i poolen.

Sänk vattenlinjen och skrubba med en anpassad borste, och använd poolrengöring för vattenlinjen.

 

Nyckelord: Pool, SkötaVattenkvalitet