Vattnet i poolen ser inte bra ut – vad kan jag göra?

Problem: Orsak: Åtgärd:
PH-värdet är svårt att ändra För hög total alkalinitet Mät alkaliniteten och ändra
om nödvändigt med PH-
Kalkavlagringar För högt PHKalciumhalt Sänk med PH- Tillsätt mjukt vatten. Undvik att använda klor med kalcium.
Hud- och ögonirritation,
klorlukt
Fel PH-balans Testa vattnet och korrigera om nödvändigt PH-värdet.
  För lite fritt klor Chockklorera
Fritt klor försvinner snabbt Mycket badande Regn, vind och hög temperatur Chockklorera
Rost på metalldelar För lågt PH Höj med PH+
Alger, grumligt, grönt vatten För lite klorFör högt PH Mät PH och justera om För högt PH nödvändigt. Chockklorera en gång per dygn tills vattnet inte längre är grönt. Flocka vattnet och bottensug. Tillsätt extra algmedel.
Grumligt vatten Begynnande algtillväxt Chockklorera / Flockningsmedel
  För högt PH Mät PH och ändra efter behov
  Dålig cirkulation Kolla filter och pump. Backspola filtret.
  Hög kalciumhalt Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.
Blekta badkläder För mycket klor Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH.
Brunaktigt eller blågrönt vatten Hög järn- eller kopparhalt Mät PH-värde och ändra efter behov. Flocka. Fungerar inte detta måste man tömma minst halva poolen och tillsätta rent vatten.
Skum För mycket algmedel Låt bli att använda algmedel några veckor och använd en mindre mängd därefter.
Svart vattenlinje Mycket nedfall i poolen Sänk vattenlinjen och skrubba med en anpassad borste, och använd poolrengöring för vattenlinje.

Nyckelord: Pool, SkötaVattenkvalitet

Comments are closed.