Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Vattnet i poolen ser inte bra ut – vad kan jag göra?

Alger, grumligt vatten

Problem:  För lite klor. För högt PH

Lösning: Mät PH och justera om För högt PH nödvändigt. Chockklorera en gång per dygn tills vattnet inte längre är grönt. Flocka vattnet och bottensug. Tillsätt extra algmedel.

PH-värdet är svårt att ändra

Problem:  För hög total alkalinitet

Lösning: Mät alkaliniteten och ändra
om nödvändigt med PH-värdet.

Kalkavlagringar

Problem:  För högt PH Kalciumhalt

Lösning: Sänk med PH- Tillsätt mjukt vatten. Undvik att använda klor med kalcium.

Hud- och ögonirritation, klorlukt

Problem:  Fel PH-balans

Lösning: Testa vattnet och korrigera om nödvändigt PH-värdet.

Hud- och ögonirritation

Problem:  För lite fritt klor

Lösning: Chockklorera.

Fritt klor försvinner snabbt

Problem:  Mycket badande Regn, vind och hög temperatur

Lösning: Chockklorera.

Rost på metalldelar

Problem:  För lågt PH

Lösning: Höj med PH+

Grumligt vatten – Alger

Problem:  Begynnande algtillväxt

Lösning: Chockklorera / Flockningsmedel

Grumligt vatten – PH

Problem:  För högt PH

Lösning: Mät PH och ändra efter behov

Grumligt vatten – Filter

Problem:  Dålig cirkulation

Lösning: Kolla filter och pump. Backspola filtret

Grumligt vatten – Kalcium

Problem:  Hög kalciumhalt

Lösning: Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.

Blekta badkläder

Problem:  För mycket klor

Lösning: Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH.

Brunaktigt eller blågrönt vatten

Problem:  Hög järn- eller kopparhalt

Lösning: Mät PH-värde och ändra efter behov. Flocka. Fungerar inte detta måste man tömma minst halva poolen och tillsätta rent vatten.

Grönt vatten i poolen 🟢

Mät PH och justera, eftersom PH-värdet troligen är för högt. Chockklorera en gång per dygn tills vattnet inte längre är grönt. Flocka vattnet och bottensug poolen. Tillsätt extra algmedel.
Orsak till problemet:  För lite klor. För högt PH

Grumligt vatten pool eller spabad

Grumligt vatten kan bero på flera olika saker tex: för högt PH, alger, dålig cirkulation … Felsökningsguiden hjälper dig att felsöka och ger förslag på åtgärder

Svart vattenlinje i poolen ➖➖➖

Sänk vattenlinjen och skrubba med en anpassad borste, och använd poolrengöring för vattenlinjen.
Orsak till problemet:  Mycket nedfall i poolen.

Skum i poolen 🏊‍♂️

Låt bli att använda algmedel några veckor och använd därefter en mindre mängd.
Orsak till problemet:  För mycket algmedel

Boka gratis hembesök

Till bokningen