Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Varför behövs ett reningsverk till poolen?

Det finns flera faktorer som påverkar vattnet och vattenmiljön. Idealet är ett balanserat och rent vatten, som också är hälsosamt. Grov smuts som löv och insekter som flyter i poolen får man lättast upp med håv, och monterad på ett teleskopskaft når man lätt över hela poolen. Grov smuts som ligger på botten suger man upp med en bottensug, vanligen kopplad till skimmern dvs. utloppet som är monterat i poolen. Den mindre smutsen kommer man bara åt genom filtrering av vattnet och eliminering via kemikalier.

Reningsverk och sandfilter till poolOlika kvalité på vattnet

Ett vatten har i sig en sammansättning, och den kan skilja sig från kommun till kommun. Denna bör man vara medveten om innan man fyller i sin pool, eftersom detta är grunden till hur miljön i badvattnet kommer att kunna skötas. Vatten från egna brunnar kräver ofta extra uppmärksamhet, då dessa ofta har förhöjda halter av till exempel järn och kalk.

När vi badar tillsätter vi vattnet olika bakterier och kemikalier från vår kropp. Likaså förorenas poolvattnet av nedfall såsom regn, löv och pollen. Alla dessa tillsatser i vattnet stör den naturliga vattenbalansen och påkallar ett behov av rening.

Ett ordentligt reningssytem

Ett ordentligt reningssystem som är permanent inkopplat i poolen är ett måste för att sköta vattenrenhållningen. Sandfilter ger en mycket effektiv rening, det består av en behållare med sand. Vattnet kommer in via bräddavloppet där större smuts fastnar i en sil (silen töms regelbundet, ca 1 gång per vecka), och passeras därefter genom sanden i sandfiltret för att slutligen återvända rent till poolen. Tekniken är inspirerad av moder natur och havet. Sandfilter finns i olika dimensioner för olika poolstorlekar. Spaobads filosofi är att ha rejält tilltagna filter som med goda marginaler kan hantera den stora mängd vatten som skall renas dagligen. Våra standardfilter är av mycket hög kvalitet, vilket gör att livslängden korresponderar väl med vår tanke ”Ett köp som varar längre”. Filtret skall backspolas ofta för att ge en effektiv rening.

Pumpen driver systemet

Poolpumpen som är kopplad till sandfiltret är den drivande faktorn som skapar suget i bräddavloppet där vattnet åker in, och det är denna som trycker vattnet genom sandfiltret. Pumpen bör vara placerad under poolens vattennivå för att ge bättre effekt, och för att undvika att pumpen går torr och riskerar att förstöras när den körs igång. Pumpen kan också placeras ovanför poolens vattenyta men detta kräver extra vaksamhet.

Utöver den mekaniska reningen är den kemiska reningen central för att uppnå ett bra badvatten. Dock kan dålig filtrering aldrig ersättas med mer kemikalier – istället skall kemikalier ses som ett komplement till den mekaniska reningen.

Boka gratis hembesök

Till bokningen