Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Teknologi & Kontrollsystem swimspa

usspa swimspa

INTELLISMART® ELECTROPACK

Det tekniska hjärtat av varje spa är elektropacken. USSPA har utvecklat sin egen USSPA iNtellismart® elektropack, som introducerar helt ny uppfattning om spa-kontroll och användning. USSPA iNtellismart® är exceptionellt tack vare två intelligenta styrsystem ISM® och ICM® med många unika funktioner.

ISM® – INTELLIGENT SYSTEM MANAGEMENT

Variabla kontrollmetoder:

  1. iNcontrol piezo knappar – unika kontroller placerade direkt på Swimspaet med hjälp av upplysta piezo knappar, kombinerat med den unika iNvision® displayen.
  2. USSPA SmartApp mobilapplikation – våra Swimspa från USSPA är de första Swimspa som kontrolleras som standard via mobilapplikation (tillgänglig för iOS, Google Play). Applikationen kommunicerar via Bluetooth och Internet.
  3. Webbapplikation – om du ansluter ditt spa till Internet är det möjligt att styra det från var som helst i världen. Denna funktion är en annan unik standardutrustning för denna Swimspaserie.
  4. integration i hemkontrollsystem – i enlighet med de faktiska trenderna är dessa Swimspa redo att integreras i de smarta hemkontrollsystemen.

ICM® – INTELLIGENT CLEANING MANAGEMENT

Det andra styrsystemet för USSPA iNtellismart® elektropack är utrustat med skräddarsytt automatiskt system för permanent underhåll av rent vatten i Swimspaet. Filtreringsoperationen och ozoneringen justeras automatiskt beroende på Swimspa-storleken och i synnerhet intensiteten i användningen. Processens lägsta möjliga energiförbrukning beaktas också. Den innehåller en helt unik funktion, som endast finns i våra Exklusiva Swimspa.

SJÄLVDIAGNOSTIK

Det nya elektropacket är den enda på marknaden för att identifiera startfel hos elektriska komponenter i tekniken. Systemet möjliggör Swimspa-drift även i händelse av en defekt komponent.

PRODUKTIONS- OCH SERVICEPROTOKOLL GENOM SPAET SJÄLV

En tekniker kan läsa serviceprotokollet från elektropacket med beskrivningen av de faktiska Swimspaförhållandena, vilket påskyndar och specificerar den efterföljande servicen.

ENERGISPARLÄGE

Ange bara datum och tid för nästa Swimspaanvändning och spaet utför alla steg själv för att minimera energiförbrukningen för driften och ger sedan vattenbehandling med avseende på önskad temperatur och renhet för önskat datum och tid.

ELVÄRMARE

Pålitlig värmare utvecklad speciellt för vattenuppvärmning av spa med titan-spoler för lång livslängd och stabil värmekraft. Om det behövs, kan elvärmare ersättas med värmeväxlare eller kombineras med den. Det är möjligt att använda värmeblockeringen via extern signal, Swimspaet kan sedan värma vatten endast under t.ex. lågt pris (beroende på lokala möjligheter) utan att begränsa massagen.

MOTSTRÖM- OCH MASSAGEPUMPAR

Mycket effektiva, tysta och helt tillförlitliga pumpar har utvecklats specifikt för driften i Swimspaet med tanke på full urladdning. De applicerade pumparna uppfyller de högsta standarderna för den här komponenttypen i dagens bransch, perfekt monterade på tysta block som eliminerar vibrationsöverföringen.