Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

4 tips som håller poolvattnet rent och i balans

När badsäsongen är i full gång händer det att poolägare kommer in till oss med vatten i flaskor och en förtvivlad uppsyn för att få reda på vad de gör för fel och varför deras vatten inte är kristallklart. Nedan listar vi några tips och tricks för att hålla vattnet klart och fint.

1. En täckt pool behöver mindre kemikalier

En ordentlig pooltäckning är till stor hjälp för vattenmiljön. Täcker man poolen på ett bra sätt minskar risken avsevärt för nedfall, vilket i sin tur minskar behovet av kemikalier.

Regn som faller i poolen stör PH-balansen och smutsar ner poolen så att t ex svarta vattenlinjer bildas.

Grov ytsmuts bör kontinuerligt hållas efter med håv, och bottensmuts bör tas om hand med bottensug. Behovet av sådan städning minskar också avsevärt med en rejäl täckning.

 

2. Rätt PH-värde på poolvattnet

pool-rent-vatten-lek-spaobad

En nyckel till att uppnå god vattenmiljö är att ha ett korrekt balanserat PH-värde på 7,0-7,5. Om nivån är lägre så är vattnet surare och aggressivt och kan ge skador på poolutrustningen samt irriterar hud och ögon. Rostangrepp är ett tecken.

Med högre PH-värde finns risk för dålig reningseffekt, grumligt vatten, kalkutfällning och algtillväxt.

PH-värdet bör alltså ligga i intervallet 7,0-7,5. Om PH-värdet är inom rätt intervall så är det mottagligt för desinficeringsmedel som klor, som faktiskt inte är verksamt vid för hög PH-nivå, och aggressivt vid för låg PH-nivå.

För att justera PH-värdet finns medel som höjer respektive sänker. Observera dock att en viss försiktighet bör iakttas för att undvika ”berg-och-dal-bane-effekt”.

PH-värdet stiger en tid efteråt och därför bör mätningar inte göras för snart inpå eftersom mätvärdet kan verka missvisande för hur värdet kommer att utvecklas. Mät PH-värdet kontinuerligt.

Lösning på vanliga problem:

 

3. Rätt användning av klor

Klor är det vanligaste sättet att desinficera poolvatten med, eftersom det är väldigt effektivt. Klor finns i pulver och i puckar, som dags- eller veckotillsats.

Ett bra klorvärde ligger mellan 1-2 ppm, i fritt klor. Fritt klor är den del av kloret som inte är uppbundet av smuts och som fortfarande är aktivt.

Det finns även fyrfunktionsklor med inbyggt algmedel, flockningsmedel och klorstabilisator, vilket gör att man automatiskt får tillgång till de viktigaste medlen på ett enkelt och smidigt sätt.

En puck av fyrfunktionsklor placeras i silkorgen i bräddavloppet eller i en klorinator och löses sakta upp med det cirkulerande vattnet. Detta ger vattnet den behandling som normalt sett behövs.

Vid hög värme, algbildning, mycket nedfall av exempelvis regn, vid hög badbelastning samt vid säsongsöppning/stängning behöver chockklor tillsättas.

Chockkloret består av klor i granulerad form. Vattnet ska cirkulera under chockbehandlingen, och efter drygt ett dygn kan synlig smuts avlägsnas med bottensug medan osynlig smuts ansamlas i filtret. Då kan det också vara lämpligt att testa PH-värdet så att man ser att vattnet är i balans för normal fortsatt behandling. Observera dock att klorhalten kan vara mycket hög i vattnet något dygn efter chockbehandlingen, varför mätning av klor bör vänta.

4. Några tumregler för vattenskötseln

Duscha före bad! Genom att duscha innan du hoppar i poolen minskar du mängden bakterier du tillför. Då behövs också färre kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier i vatten och inte tvärtom.

Tillsätt endast en kemikalie i taget.

Förvara kemikalier svalt och torrt och utom räckhåll för barn.

Boka gratis hembesök

Till bokningen