Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Finansiering

Ett låneförslag från MyMoney är kostnadsfritt och inte bindande. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt.
Fyll i önskat belopp och tryck och byt fält för att se månadskostnad. Fyll i övriga fält för att ansöka om låneförslag.

MyMoney
Jag försäkrar att uppgifterna lämnade i ansökan är riktiga. Jag godkänner även MyMoneys allmänna villkor.
Skickar

MyMoney – Hur vi har räknat

Månadskostnad

Månadskostnaden är beräknad på en exempelränta. Räntan är rörlig och sätts individuellt efter sedvanlig kreditprövning, månadskostnaden kan bli både lägre och högre än i exemplet.

Kreditkostnad och effektiv ränta

Vid ett lån på 100 000 kr som återbetalas via autogiro på 72 mån med exempelräntan 4,55% blir den effektiva räntan 5,52% (uppläggnings- samt aviavgift, 595kr resp från 29kr). Total kreditkostnad i detta exempel är 16 853 kr över 6 år. Sammanlagt belopp att återbetala vid ett lån på 100 000 kr blir 116 853 kr.

MyMoney – Allmänna villkor

PUL

Sedan den 1 oktober 2001 är alla svenska företag skyldiga att följa Personuppgiftslagen, PUL. Lagen syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

MyMoney AB med organisationsnummer 556702-1679 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter registreras i samband med låneansökan och vid lagrande av finansieringsförslag. Personuppgifterna behandlas av MyMoney och andra företag som MyMoney samarbetar med för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Denna information ligger bl.a. till grund för att våra partners skall kunna registrera och skicka betalningsavier och fakturor. Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av MyMoneys samarbetspartners.

Behandling av uppgifter sker också för att MyMoney skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även ligga till grund för marknadsanalyser, marknadsföring och riskhantering.

Söker du information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av MyMoney, göra ändringar av felaktiga personuppgifter eller om du har synpunkter på direktreklam från oss, kan du skriftligen begära detta genom att kontakta MyMoney, Östergatan 39 211 22 MALMÖ.

Klagomålshantering

MyMoney strävar alltid efter att göra våra kunder nöjda och tar klagomål på största allvar. Skulle du vara missnöjd med hanteringen av ditt ärende vänder du dig i första hand till den rådgivare som handlagt ärendet.

Lyckas ni inte komma till någon lösning så ber vi dig att skicka in ditt klagomål skriftligt till: MyMoney AB, Klagomålsansvarig, Östergatan 39, 211 22 Malmö. Klagomålsansvarig på MyMoney är Max Ruponen.

Kreditupplysning

MyMoney kan komma att inhämta kreditupplysning på dig, antingen själva eller via en eller flera partners. Kreditupplysning kan inhämtas via Syna AB, UC AB, Businesscheck AB eller Soliditet AB.