Divan erbjuder ett originellt inredningsarrangemang – två olika hydroterapi jet-konfigurationsversioner och slutligen en designversion med täckt överflöde, förutom den traditionella överflödeskanalen. Divan kan också användas för traditionell markinstallation med teknisk utrustning i ett tekniskt rum. Divan-modellen kan, om så krävs, ha ett unikt designsystem av Kompakt-lådor som tillgodoser tekniken med steg som möjliggör bekväm tillgång till badet för installationer ovanför marken.