Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Saniklar pH-minus 3 kg

313 kr

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,0 och 7,4.
Om pH värdet är för högt blir vattnet grumligt och kloret har dålig effekt.
Inom pH-värdena 7,0 – 7,4 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.