Boka gratis hembesök / Bli kontaktad

Vad kan jag göra för att minska kemikalieanvändningen?

För kemikalier gäller att alltid använda doseringsanvisningarna på förpackningen.

Allmänt sett är en ordentlig pooltäckning den stora hjälpen för vattenmiljön. Täcker man poolen på ett bra sätt minskar risken avsevärt för nedfall och det minskar i sin tur behovet av kemikalier. Regn som faller i poolen stör PH-balansen och smutsar ner poolen så att exempelvis svarta vattenlinjer bildas. Grov ytsmuts bör kontinuerligt hållas efter med håv, och bottensmuts bör tas om hand med bottensug. Behovet av sådan städning minskar också avsevärt med en rejäl täckning.

Ett pooltak är ett utmärkt poolskydd och har många fördelar. En skyddad vattenmiljö minskar behovet av rengöring, både med håv, bottensug och kemikalier. Spaobads pooltak är byggda i en kraftig aluminiumstomme och kanalplast, och går på skenor. Taket är enkelt att skjuta över eller ta bort från poolen, och det är låsbart. Ett pooltak som detta är ett bra skydd för att förhindra att barn och djur faller i poolen. Utöver detta är kanalplasten isolerande vilket gör att värmen behålls i vattnet – badsäsongen ökar därför med drygt 2 månader på året utan extern värmekälla. Om man har en uppvärmd pool så sjunker värmekostnaderna avsevärt, eftersom pooltaket kapslar in och bevarar värmen. Tack vare den isolerande egenskapen i pooltaken kan man bada i sin pool även kallare dagar och dagar då det regnar. Spaobads pooltak håller dessutom för stora snölaster, vilket många andra pooltak inte gör.

Tänk gärna på att genom att duscha innan man hoppar i poolen minskar mängden bakterier man tillför och därför behövs också färre kemikalier.

Kom ihåg

  • Tillsätt alltid kemikalier i vatten och inte tvärtom.
  • Tillsätt endast en kemikalie i taget.
  • Förvara kemikalier svalt och torrt, och utom räckhåll för barn.

Boka gratis hembesök

Till bokningen