pH-minus 3kg

Pris:

249 kr

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,0 och 7,4. Om pH värdet är för högt blir vattnet grumligt och kloret har dålig effekt. Innanför pH-området 7,0 – 7,4 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.