Fyra tips som håller poolvattnet rent och i balans

Publicerad den 2015-08-17 i följande kategori/er Pool, Pooltak, Skötsel

pool-rent-vatten-spaobad

När badsäsongen är i full gång händer det att poolägare kommer in till oss med vatten i flaskor och en förtvivlad uppsyn för att få reda på vad de gör för fel och varför deras vatten inte är kristallklart. Nedan listar vi några tips och tricks för att hålla vattnet klart och fint.

Här kan du ladda ner vår poolskötarapp som hjälper dig få ett friskt och blanserat vatten.

1. En täckt pool behöver mindre kemikalier

En ordentlig pooltäckning är till stor hjälp för vattenmiljön. Täcker man poolen på ett bra sätt minskar risken avsevärt för nedfall, vilket i sin tur minskar behovet av kemikalier.

Regn som faller i poolen stör PH-balansen och smutsar ner poolen så att t ex svarta vattenlinjer bildas.

Grov ytsmuts bör kontinuerligt hållas efter med håv, och bottensmuts bör tas om hand med bottensug. Behovet av sådan städning minskar också avsevärt med en rejäl täckning.

pool-rent-vatten-lek-spaobad2. Rätt PH-värde

En nyckel till att uppnå god vattenmiljö är att ha ett korrekt balanserat PH-värde på 7,0-7,5. Om nivån är lägre så är vattnet surare och aggressivt och kan ge skador på poolutrustningen samt irriterar hud och ögon. Rostangrepp är ett tecken.

Med högre PH-värde finns risk för dålig reningseffekt, grumligt vatten, kalkutfällning och algtillväxt.

PH-värdet bör alltså ligga i intervallet 7,0-7,5. Om PH-värdet är inom rätt intervall så är det mottagligt för desinficeringsmedel som klor, som faktiskt inte är verksamt vid för hög PH-nivå, och aggressivt vid för låg PH-nivå.

För att justera PH-värdet finns medel som höjer respektive sänker. Observera dock att en viss försiktighet bör iakttas för att undvika ”berg-och-dal-bane-effekt”.

PH-värdet stiger en tid efteråt och därför bör mätningar inte göras för snart inpå eftersom mätvärdet kan verka missvisande för hur värdet kommer att utvecklas. Mät PH-värdet kontinuerligt.

Här hittar du preparat för underhåll av vattnet

3. Rätt användning av klor

Klor är det vanligaste sättet att desinficera poolvatten med, eftersom det är väldigt effektivt. Klor finns i pulver och i puckar, som dags- eller veckotillsats.

Ett bra klorvärde ligger mellan 1-2 ppm, i fritt klor. Fritt klor är den del av kloret som inte är uppbundet av smuts och som fortfarande är aktivt.

Det finns även fyrfunktionsklor med inbyggt algmedel, flockningsmedel och klorstabilisator, vilket gör att man automatiskt får tillgång till de viktigaste medlen på ett enkelt och smidigt sätt.

En puck av fyrfunktionsklor placeras i silkorgen i bräddavloppet eller i en klorinator och löses sakta upp med det cirkulerande vattnet. Detta ger vattnet den behandling som normalt sett behövs.

Vid hög värme, algbildning, mycket nedfall av exempelvis regn, vid hög badbelastning samt vid säsongsöppning/stängning behöver chockklor tillsättas.

Chockkloret består av klor i granulerad form. Vattnet ska cirkulera under chockbehandlingen, och efter drygt ett dygn kan synlig smuts avlägsnas med bottensug medan osynlig smuts ansamlas i filtret. Då kan det också vara lämpligt att testa PH-värdet så att man ser att vattnet är i balans för normal fortsatt behandling. Observera dock att klorhalten kan vara mycket hög i vattnet något dygn efter chockbehandlingen, varför mätning av klor bör vänta.

4. Några tumregler för vattenskötseln

Duscha före bad! Genom att duscha innan du hoppar i poolen minskar du mängden bakterier du tillför. Då behövs också färre kemikalier. 

Tillsätt alltid kemikalier i vatten och inte tvärtom.

Tillsätt endast en kemikalie i taget.

Förvara kemikalier svalt och torrt och utom räckhåll för barn.

Continue Reading

Så startar du din pool för säsongen

Publicerad den 2015-08-17 i följande kategori/er Pool, Skötsel

pool-sasongsstart-spaobad

Varje år ser vi fram emot att komma igång med badsäsongen efter den kalla  vintern. Här kommer de bästa tipsen från Spa o bad för att arbetet ska gå så  smidigt och säkert till som möjligt när du sätter igång poolen på våren.

Temperatur i poolen vid säsongsstart

Poolen måste startas innan vattnet i poolen går över +7 grader. Detta är viktigt för att  undvika algbildning i poolen.

Se till att rätt kemikalier finns hemma

Innan du startar poolen kan det vara bra att kontrollera att du har de kemikalier  hemma som behövs för att justera poolens PH- och klorvärde. Se även till att salt  eller annat desinfektionsmedel finns till hands.  Här läser du om PH-balans, salt och kemikalier

Steg för steg fram till badfärdig pool

1. Översyn av pool och utrustning

Börja med att göra en genomgång av poolen och dess utrustning. Ledningar,  inlopp/utlopp, filter och elinstallationer bör man undersöka så att allt är i sin ordning.  Har du värmepump så ska denna anslutas med slangarna som plockades av vid  vinterstängningen.

2. Fyll på vatten

Återfyll nu poolen med nytt vatten tills vattennivån når upp till ca 75% av  bräddavloppet.

3. Starta pumpen

Häll alltid vatten i pumpen innan driftsättning för att pumpen inte ska gå torr. Börja  med att backspola filtret. Om det blivit någon form av tillväxt i filtret under vintern,  så spolas detta då ut i avloppet istället för in i poolen.  Här läser du om hur  du backspolar sandfiltret

4. Starta filtrationen

När filtret backspolats kan du köra igång filtrationen. Denna bör gå på 24- timmarsdrift första veckan innan man går ner på 12-timmarsdrift.

5. Justera PH-värdet

Mät och kontrollera PH-värdet i poolen. Justera det om det behövs. Idealet är 7,2- 7,6.  Chockklorera vattnet Chockkloret består av klor i granulerad form. Vattnet ska cirkulera under  chockbehandlingen. Efter drygt ett dygn kan synlig smuts avlägsnas med bottensug,  medan osynlig smuts ansamlas i filtret.  Då kan det också vara lämpligt att testa PH-värdet så att man ser att vattnet är i  balans för normal fortsatt behandling. Observera dock att klorhalten kan vara mycket  hög i vattnet något dygn efter chockbehandlingen, varför mätning av klor bör  vänta.

7. Efter ett dygn bör du borsta och bottensuga poolen

Poolskötarappen hjälper dig att hålla vattnet rent och klart. Här laddar du ner  appen.

Continue Reading

Så vårdar du ditt spabad för bästa hållbarhet

Publicerad den 2015-08-15 i följande kategori/er Skötsel, Spabad

spabad-underhall-spaobadHär är några skötseltips för dig som köpt ett spabad hos oss från Canadian Spa. Följer du dem så håller vinylen sig fräsch länge, motorn jobbar mer effektivt och du kan njuta länge av ditt spabad i trädgården.

Eftersom det inte är ovanligt att man placerar spabadet i direkt solljus vill vi tipsa om åtgärder som man bör göra på det hardcover-spalock som följer med alla våra Spabad. Idag finns det bra medel för både rengöring och behandling av vinylen som skyddar mot smuts och mot solens UV-strålar.

Locket bör vara av i två timmar efter chockklorering

Om spabadets vatten har behövt chockkloreras, bör locket vara av spabadet i en timme eller två efter det att klorering är gjord. Detta för att släppa ut den då något aggressiva luften som bildas vid chockkloreringen. Detta bör även göras då man använder snabbklortabletter EX. Sunvac 9 eller 12 innan och efter bad.

Ozonslitage minimerat

Ozonslitaget på locket är minimerat i våra spabad från Canadianspa då det är monterat ett förmak på ozongeneratorn som gör att ozonbubblorna är fler och mindre i storlek, mer effektiva och mindre slitsamma för locket.

spabad-rengoring-spaobadAnvänd specialanpassat rengöringsmedel och polermedel

Vid de tillfällen då du av endera anledningen tömt ditt spabad och funderar på att putsa akrylen, rekommenderar vi inte att du improviserar vad gäller val av rengöringsmedel. Det finns idag bra rengöringsmedel för spabaden och vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren där du köpt ditt Canadianspa spabad, så tillhandahåller de ett bra rengöringsmedel samt polermedel.

Det vi använder på SpaoBad är Scandinavian spacares produkter och till just akrylen finns det ett rengöringsmedel som även kan köpas i kit. FINNS LÄNK?

Så rensar du enkelt rören när du byter vatten

Vi rekommenderar alla våra kunder att byta vattnet i spabadet ca 4 gånger på ett år. Vatten i Sverige är förhållandevis billigt och då det rör sig om 1-1,5m3 går det ganska fort att byta vatten. När du gör detta rekommenderar vi att du slår i en ”pipe cleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten.

Anledningen till att köra detta rengöringsmedel i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra och/eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet. Pipe cleaner finns att köpa hos din lokala SpaoBad-återförsäljare.

Continue Reading

Så väljer du rätt pooltak och badar oavsett väder

Publicerad den 2015-08-14 i följande kategori/er Köpråd, Pooltak

pooltak-starka-energispar-spaobad

Ett pooltak försett med 10mm transparent kanalplast höjer graderna i poolen med ca 6-8 grader under en normal svensk badsäsong. Detta bidrar till att man kan börja bada ungefär en månad tidigare och en månad längre på varje säsong.

En annan fördel för den badsugne är att även den gråaste dag är en baddag. Du öppnar skjutluckan över trappan och stiger ner i poolen. Du myser i en varm pool medan det spöregnar ovanför!

Renare vatten och inget behov av separat vintertäckning

Förutom att du med hjälp av pooltaket får ett renare och varmare poolvatten slipper du även köpa en separat vintertäckning, oavsett om du bor i Skåne eller i norra Norrland. Pooltaken från Spa o bad är nämligen vinterklassade, vilket innebär att de klarar snötyngder på 100 kg/m2. Taken går även att få i 200 kg-klassning, vilket innebär att taket klarar extrema snöförhållanden.

Lättare hålla PH-balansen

Med ett tak över poolen som skyddar mot regnvatten och nersmutsning minskar risken för att PH-värdet påverkas. Dock brukar klorförbrukningen stiga en aning, då värmen i vattnet går upp.

pooltak-vinter-spaobad

Pooltaket förenklar vinterstängningen

På grund av att vattnet inte fryser om det är under tak, med en liten grad av cirkulation, kan du lätt komma igång med poolen igen på våren. Solen börjar då direkt värma vattnet och processen fram till badfärdig pool går snabbare eftersom man inte behöver vänta på att isen i poolen ska smälta. Du kan alltså gå igång med badsäsongen mycket tidigare.

Så vinterstänger du en pool som har pooltak

  1. Justera PH-värdet och
  2. Chokklorera vattnet och kör pump och filter i 24 timmar.
  3. Ställ därefter ner cirkulationen till tio till tolv 15-minutersintervaller dygnet runt.
  4. Dra över pooltaket och förankra det.

Poolen är nu vinterstängd och vattnet i poolen kommer inte att frysa.

pooltak-med-las-spaobadGör din pool inbrottsäker

Pooltaken levereras med klickfäste som låser fast pooltaken i rätt position över poolen när det förs på poolen. Dessa kan man få utbytta till nyckelförsedda lås innan eller efter man köpt taket, så att poolen blir helt inbrottssäker.

Pooltaken finns i vilka mått du vill

Spa o bads pooltak kan fås i vilka mått man vill. Du kan alltså få ett pooltak som är 3,25 m brett eller 6,85 m brett. Även längden är efter ditt huvud.

Pooltak i olika höjder

Höjderna på våra pooltak är lite olika beroende på vilken modell man önskar. Ofta hörs kommentarer om att man vill ha taket så lågt som möjligt och att kunderna inte vill att det ska se ut som ”ett växthus” i trädgården. Vi kan idag erbjuda tak som blir från 38 cm höga och uppåt. Normalt ligger ett standardtak någonstans mellan 80- 99 cm vid högsta sektionen.

Här ser du våra pooltak.

Pooltaken från Aluna – internationellt prisbelönta

Aluna har vunnit många internationella tävlingar för sina pooltak. Inget annat tak på marknaden kan mäta sig med dessa pooltak vad det gäller innovation, säkerhet, hållbarhet och utseende.

Den rad av modeller som vi erbjuder från Aluna levereras monterade i sektioner vid leverans. Samtliga tak är försedda med öppningsbara ingångsluckor, valbar färg på aluminiumstommen samt 10mm transparent kanalplast.

Se pooltaken från Aluna – höga pooltak eller låga pooltak

Spa o bad producerar Nordens starkaste pooltak för självmontering

För tre år sedan var vi på SpaoBad med och tog fram, inom vårt varumärke Leab, ett alternativ för självmontering som skulle visa sig bli ett populärt pooltak.

Vi tog i samarbete med tillverkaren fram tre nya modeller för självmontering. Pooltaken levereras omonterade, men med samma vinterklassning på taken (100kg/m2 i snötyngd) som de färdigmonterade taken. Dessa tak levereras idag i den raalfärg 9005 (Svart färg) som är den populäraste färgen på pooltak.

Dessa tak finns i 3 olika storlekar. Se våra pooltak från Leab för självmontering.

Continue Reading